ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้วเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้จัดอบรม นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายสมปอง นักการรอง (นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนนาแห้ววิทยา ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย