เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฎิญาณตนเนื่องในวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (รูปแบบออนไลน์)

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฎิญาณตนเนื่องในวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (รูปแบบออนไลน์) ทาง https://tas.go.th/