การรับฟังความคิดเห็นตามโครงการต่อท่อประปาน้ำซับ จากห้วยศอก สู่พื้นที่การเกษตร


เมื่อเวลา 19.00 น. วันพฤหัสบดี ที่่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมปอง นักการรอง นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นตามโครงการต่อท่อประปาน้ำซับ จากห้วยศอกสู่พื้นที่การเกษตร ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

14/05/2021

346

ดูครั้ง