รายงานการประชุมสภาเทสบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560


รายงานการประชุมสภาเทสบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนาแห้ว

16/07/2018

1016

ดูครั้ง